table with coffee

iTea facelifting

W ostatnim czasie iTea blog przeszedł kilka delikatnych zmian, opisanych poniżej. Nowy adres itea.pro Przeniosłem blog na nową domenę – teraz jest dostępny adresem itea.pro (wcześniej itea.org.pl). Adres jest krótszy, …

Incydent, problem, znany błąd, obejście

Dla większości osób zaznajomionych z terminologią stosowaną w bibliotece ITIL terminy takie jak ‚incydent’, ‚problem’, ‚znany błąd’, czy ‚obejście’ są dobrze znane. Jak się jednak okazuje dla pozostałych same definicje …