Incydent, problem, znany błąd, obejście

Dla większości osób zaznajomionych z terminologią stosowaną w bibliotece ITIL terminy takie jak ‚incydent’, ‚problem’, ‚znany błąd’, czy ‚obejście’ są dobrze znane. Jak się jednak okazuje dla pozostałych same definicje …